24-02-05

.

Om de site Haren een dorp in de grootstad te bezoeken – KLIK HIER

07:30 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Haeren (vóór 1921) - tekst anno 1935

Haeren.

Haeren, dat tegenwoordig ingelijfd is bij het grondgebied van Brussel, was eertijds een der bekoorlijkste dorpjes uit de omgeving van de hoofdplaats.

Van op den Huppelenberg, niet ver van Schaerbeek, reikte het oog tot St.-Geertruide-Machelen en had men een heerlijken kijk op het Zennedal dat de ganzenweide, waar de Hollebeek en de Beemtgracht doorheen kronkelden, van het dorp Haeren scheidde. Naast een mooie kerk; van Romaanschen oorsprong, net ineengedrongen toren, stonden er op een zekeren afstand van elkaar drie riddergoederen. Wij hebben ons de moeite getroost, de namen van de kasteelheeren die ze bewoonden op te zoeken. Langs den -Westkant kon men zonder moeite de kastelen van Heembeek zien, aan de andere zijde van het kanaal.

Vóór een dertigtal jaren kwam de nijverheid, eertijds een onbekende te Haeren, zich meester maken van de gronden gelegen langs de spoorlijn Brussel-Antwerpten. Fabrieken rezen als bij tooverslag uit den grond op en brachten met zich loodsen met windassen, zwarte schouwen, reuzenhopen afval en vele andere leelijkheden. Van den anderen kant ging het bestuur der spoorwegen over tot de onteigening van de groene ganzeweyde waar voortaan zijsporen gelegd werden, waar wagons, kolen, cokes en dergelijke schoonheden meer een plaatsje kregen. Dit verdringen van den landbouw door een snel opkomende nijverheid had als gevolg dat de kasteelheeren vluchtten en dat de arbeidersbevolking aangroeide. Thans is alle schoonheid in dit gedeelte van nieuw Brussel geweken en tevergeefs betreuren de kustenaars, en met hen alle liefhebbers van het landelijk schoon, het bekoorlijke Haeren uit vroegere tijden.


03:57 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-05

Het Castrum - tekst anno 1935

Ten W. van de kerk ziet men thans nog de aloude karrepoort van het castrum, dat dateert uit de XIIIde eeuw en bewoond werd door de familiën van Haeren, Clutinc, Pipenoy, de Herthoghe, Enghien, Cortenbach en van der Noot.

 

Dit castrum had vroeger een vierkante binnenplaats van Romeinsch model. De slottoren is heden de inrijpoort. Men ziet er nu nog de groeven van het valhek. De verdieping nochtans die er boven stond (zie op de gravure van J. De Deken) werd door een brand vernield. Van de vierkante binnenplaats blijven er slechts twee voorgevels van gebouwen meer over. Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier te doen met een der oudste getuigen van de versterkingen der provincie Brabant en de stad Brussel moest het zich ten plicht rekenen voor het behoud er van te zorgen.

Het leen van Ter Elst kwam achtereenvolgens in het bezit van de familiën Spijkens, Geerums, Stroobant, van Langendonck, Servandoni, d’Hannetaire, van der Noot.
 


Castrum van Haeren, dateerende uit de XIVde eeuw, geheeten : het oud kasteel van Cortenbach, voortkomende van de familiën Clutinc, de Hertoghe, Cortenbach en van der Noot. De inrijpoort, waarvan het bovenste gedeelte door brand vernield werd, was eertijds voorzien van een valhek waarvan de groeven nog heden zichtbaar zijn.


15:56 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

J. De Deken - 1711


Haeren. Castrum, gezegd hoeve van Cortenbach, vóór den brand. Naar het oorkondenboek: van het Sint Jans gasthuis door J. De Deken, in 1711.


15:55 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |