11-01-05

Het Castrum - tekst anno 1935 (vervolg)

Daar was het dat de beroemde tooneelspeler d' Hannetaire, wiens troep beschermd werd door de aristocratie van het hof van Karel van Lorreinen, het wel gekende kasteel van Graaf van der Noot liet bouwen, dat in 1912 te koop gesteld en afgebroken werd. Van 1760 tot 1770 was het kasteel van Ter Elst de geliefkoosde vergaderplaats van den Brabantschen adel en van de tooneelspelers. De bladen uit dien tijd en het geheim dagboek van Karel van Lorreinen hebben ons over deze periode weinig stichtends mede te deelen. Het park van het kasteel van der Noot was allerprachtigst. Men bewonderde er groote boomen die zich in twee schoone vijvers weer­spiegelden. De tooneelspeler-hoveling had er een standbeeld doen oprichten, dat Karel van Lorreinen in Romeinsche kleedij voorstelde. Naar verteld wordt, werd dit standbeeld ten tijde van de Fransche omwenteling in het park verborgen. Al de boomen werden omgehakt en waar eens het kasteel zich verhief staat thans een school, een tamelijk alledaagsch gebouwtje.

Het oudste kasteel dat te Haeren nog, bestaat is bet kasteel van de familie de le Court, ten W. van de kerk. Het is een renaissance-gebouw dat eertijds een ophaal brug had en omringd was met water. Dit kasteel, gezegd de Cortenbach, heeft toebehoord aan de van der Meeren, Loots, Madouts, Jennepo, del Pino, van der Noot, enz.

Het vervallen riddergoed dat naast de pastorie staat en bewoond wordt door dokter van den Bosch, heeft toebehoord aan de familiën Heymbeke, Flodorp, van Antwerpen, Osy, Bouvier, enz. Cfr. Les Sires de Haeren-lez-Bruxelles, in Folklore Brabançon, N° 81-82.

 Op deze wijze is het dat de tijd, die toch alles effent en gelijkmaakt, een streek zoodanig wijzigt dat er zelfs geen spoor meer terug gevonden wordt van hetgeen er voorheen geweest is.

 


06:03 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.