18-10-04

Plaatsnamen van Haeren - XVI Eeuw

 

Plaatsnamen van Haeren.

1563. Te Haeren aen den houtwech, boven de smisse om vuyt te poelen (om te dienen als zandsteengroeven, uitgebaat door J. Stroobant) ; aende goeden der kerke van Ste Claes binnen bruessele ; lant geleghen boven den luysborre ;

1565. Opt kerkevelt op de goede van heere Gaspard vander Noot, ridder, heere van Carloo.

1566. Op bet velt geheeten den harenberch (goederen der van der Meeren); ten plaetse geheeten te Nederharen tusschen de goeden van wijlen henric van der Meeren en nu onzen voerscr. geminden heeren van haren toebehoirende met de derde zijde aan 's heerenstraete ; binnen haren an de breshage tusschen de goeden der infirmerijen van den beghijnhove binnen bruessele ; opt velt geheeten den harenberch (goederen van de H. Geest Tafel); aen de steenbeke aldaer ; in den eesbempt.

1567. Boven de kerke opt huppelenvelt ; opt baecklant ; aende quaede straete ; op den harenberch ; op den luysbergh ; de goudpoel. Op den dommelberch, tusschen de goeden der weduwe wijlen Mr henricx Mordauts ( ?) in deen zijde ende t heerenstraete in dander twee zijden ; aen de goeden der kerke van haren ; op de boschdelle (goederen der De Becker) aen de goeden des cloosters van Corttenberghe ; boven de Luysborre ; op de keelbeke ; opt kerkvelt. (goederen der vander Meeren). Op de clispen straete (goederen der vander Meeren) ; op den huppelenberch (goederen der vander Meeren) ; in de heyde te haren (goederen der vander Meeren) ; stucke lands geheeten het lanck half bunder gelegen in de harenheyde (goederen der vander Meeren) aen de goeden des Cloosters van Bethanien ; den eesbempt int harenbroek (goederen der vander Meeren) ; in harenheide ; op den tommelberch ; boven de luysborre (goederen der vander Meeren) ; tusschen de goeden des heylighen geest van haren in deen zijde ende goeden heeren Jaspard van der Noot ; in de boschelle, (goederen der vander Meeren) commende aen de goeden der cleyn canonicken van Ste Goedelen en aen de goeden des cloosters van Corttenberghe.

1568. Op de boschdelle, straete geheten dopharenstraete ; inde opharenstraete ; ter plaetssen geheeten harenborre tusschen de goeden wijlen Jacobs van opharen in deen zijde ; op het velt geheeten voerheyde.

1569. In de noendelle ; de Steenbeke.

1570. Op de keelbeke ; ter plaetssen geheeten ten bossche ; optkerkvelt ; opten harenhoutwech.

1571. Ter plaetsen geheeten neerharen tusschen sheeren straete geheeten steenweghe ; op den huppelenberch ; tusschen de goeden joncker Jans Spyskens ; opt den des heilighen Gheest van Haren ; aenden nieuwen wech daer die (inwoners) van Vilvoerden hueren steen van Haren naer de Zinnen (.Zenne) vueren. De groeven van Haeren werden destijds uitgebaat door den meyer Jan Stroobant ; op de Keelbeke, (goederen van Antoon van der Meeren).

1572. Bij de Clespenborre, de Clespenstraete, den houtwech daer in ter tijd een huis metter smissen ende stalling op staet ; die loymaerstraete ; de goeden van den hove van Cortenbach op 't kerkvelt.

1573. De harenborre ; goeden des goidshuis van der Arcken ; 't goidshuis van der heyligher drijvuldicheyt binnen Brussele. De noenendael ; op de voerheyde.

1575. Ter clespen tusschen de goeden wijlen heeren Jans van Keystergathe (d'Enghien de Kestergat) die nu zijn den hove van Corttenbach ; de wyckmans eeussele ; de keelbeke.

1577. De straete geheeten de ganseweijde ; aen Sheerenstraete geheeten hert bogaert ; den hondwech op de harenheyde (goederen van het Begijnhof van Brussel) ; te neerhaghen (te Haren) ; den bruel.

1593. An bessemvelt (eigendom van J. Stroobant).
09:03 Gepost door Jan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.